Contents

Component EspPlSintaksaAnalizo

Modulo por analizo de pola lingvo kaj tradukado al epseranta lingvo. La modulo dependas de fsatcl, kiu estas programita en C.

Classes Classes Hierarchy Objects

Class EspTradukoMix

parameters: elemento senTraduko

Instprocs:

cxuSenTraduko
korektuLitergrandeco {unua 0}
kreuArbon frazTraduko
prenuEbloTypoj
prenuOriginanElementon
prenuTradukon
testuSentradukeco

Procs:

kreuTradElemento patro elemento

Class PLTagger

Instprocs:

destroy
init
prenuGramElemento vorto parenco
prenuKlasonPorTag tipotag
prenuTag vorto

Procs:

konvertTagsToDict fulltag
prenuTagger

Class Pl::Adjektivo

superclasses:
Pl::Elemento Pl::NombroKazoGenro

Instprocs:

disambiguiTagojn pre post radiko
distinguDifinilon frazo
distinguGramatikon frazo
estasKomperativo
estasSuperlativo
rekonuGramatikon ttag
traduku vortaro

Class Pl::Adverbo

superclasses:
Pl::Elemento

Instprocs:

distinguDifinilon frazo
estasKomperativo
estasSuperlativo
procName args
traduku vortaro

Class Pl::Difinilo

superclasses:
Pl::PrimitivaElemento

Class Pl::Elemento

parameters: vorto radiko funkcio komenco fino traduko
superclasses:
ArboFolio AstoElemento
subclasses: Pl::Predikativo Pl::Verbo Pl::Simbolo Pl::Substantivo Pl::Nekonata Pl::NeCerta Pl::Konstanto Pl::PrimitivaElemento Pl::Adverbo Pl::Adjektivo

Instprocs:

bazaTraduko vortaro
disambigui
disambiguiTagojn pre post radiko
distinguDifinilon frazo
distinguGramatikon frazo
estasPlenaGrandSkribita
estasPluralo
estasRadikoj vortoj
estasSingularo
estasUnuaGrandSkribita
estasVorto vorto
filterTags ftag
havasAktivanTradukon
havasKazon kazo
havasTipojn tipoj
havasTipon tipo
havasUnuDeTipon tipoj
initParencon parenco
prenuBazanFormon
prenuDiskribo
prenuFunkcioNomo
prenuNombron
prenuRadiko
prenuSimbolo
printString
puriguDTag
rekonuGramatikon ttag
sxercxiFrazokapon
traduku vortaro
trovuMainAston

Procs:

unifyElementojTags elem1 elem2 tagnomoj

Class Pl::Frazo

parameters: elementoj sintaksoarbo

Instprocs:

aliguKonstanto vorto {arto konstanto} {komenco 0} {fino 0}
aliguNekonatan tvorto komenco fino
aliguTestuVorto vortaro tvorto {komenco 0} {fino 0}
aliguTypo typo vorto {komenco 0} {fino 0}
aliguVorto vorto rez vortaro
asDOM doc
asXML
drawGraph
havasNekonataj
init args
leguFrazon vortaro frazo
leguFrazonPerLegilo frazo
prenuListon
prenuSimboloj
prenuTeksto
traduku
transVorto vorto

Class Pl::Interjekcio

superclasses:
Pl::Konjunkcio

Instprocs:

disambiguiTagojn pre post rad

Class Pl::Konjunkcio

superclasses:
Pl::Partikolo
subclasses: Pl::Interjekcio

Class Pl::Konstanto

parameters: arto
superclasses:
Pl::Elemento

Class Pl::NeCerta

superclasses:
Pl::Elemento

Instprocs:

certigu
certiguTag tags
disambigui
havasNurTipon tipo
havasTipojn tipoj
havasTipon tipo
havasUnuDeTipon tipoj
prenuKunTipo tipo
prenuUnuanKunTipo tipo

Procs:

estasStandardRadiko vorto
initializeAfterLoad
prenuStandartSenco vorto

Class Pl::Nekonata

superclasses:
Pl::Elemento

Class Pl::NombroKazoGenro

parameters: nombro kazo genro
subclasses:
Pl::PosesivPronomo Pl::Substantivo Pl::Adjektivo

Instprocs:

distinguDifinilon frazo
distinguGramatikon frazo
faruAkuzativo
rekonuGramatikon ttag
traduku vortaro

Class Pl::Numeralo

superclasses:
Pl::Partikolo

Instprocs:

disambiguiTagojn pre post aradiko
traduku vortaro

Class Pl::Onomatopeo

superclasses:
Pl::Partikolo

Class Pl::Participo

parameters: tempo

Instprocs:

prenoSimbolo
prenuSimbolo
traduku vortaro

Class Pl::Partikolo

superclasses:
Pl::PrimitivaElemento
subclasses: Pl::Subjunkcio Pl::Prepozicio Pl::Onomatopeo Pl::Numeralo Pl::Konjunkcio

Class Pl::PersonPronomo

superclasses:
Pl::Substantivo

Instprocs:

prenuPersonon
traduku vortaro

Class Pl::PosesivPronomo

superclasses:
Pl::Pronomo Pl::NombroKazoGenro

Instprocs:

traduku vortaro

Class Pl::Predikativo

superclasses:
Pl::Elemento

pola predikativo estas speciala verbo sen fleksio: trzeba, należy, można, wolno, warto

Instprocs:

distinguDifinilon frazo
traduku vortaro

Class Pl::Prepozicio

superclasses:
Pl::Partikolo

Instprocs:

bazaTraduko vortaro
disambiguiTagojn pre post radiko
distinguGramatikon frazo
rekonuGramatikon ttag

Class Pl::PrimitivaAdverbo

superclasses:
Pl::PrimitivaElemento

Instprocs:

distinguDifinilon frazo

Class Pl::PrimitivaElemento

superclasses:
Pl::Elemento
subclasses: Pl::TabloVorto Pl::PrimitivaAdverbo Pl::Pronomo Pl::Partikolo Pl::Difinilo

Class Pl::Pronomo

superclasses:
Pl::PrimitivaElemento
subclasses: Pl::PosesivPronomo

Class Pl::Simbolo

superclasses:
Pl::Elemento

Instprocs:

traduku vortaro

Class Pl::Subjunkcio

superclasses:
Pl::Partikolo

Class Pl::SubstTabloVorto

superclasses:
Pl::Substantivo

Instprocs:

bazaTraduko vortaro

Class Pl::Substantivo

superclasses:
Pl::Elemento Pl::NombroKazoGenro
subclasses: Pl::SubstTabloVorto Pl::PersonPronomo

Instprocs:

bazaTraduko vortaro
disambiguiTagojn pre post radiko
distinguDifinilon frazo
estasVerbDevena
prenuBazanFormon
prenuPersonon
rekonuGramatikon ttag

Class Pl::TabloVorto

superclasses:
Pl::PrimitivaElemento

Class Pl::Verbo

parameters: tempo persono genro aspekto
superclasses:
Pl::Elemento

Instprocs:

distinguDifinilon frazo
konvertuPrepoziciojn disk
prenuBazanFormon
prenuPersonon
rekonuGramatikon ttag
traduku vortaro

Class PlFrazTraduko

parameters: sintaksradiko elementoj lingvo

Instprocs:

drawGraph
init args
konstruuVortoGrupoj tradukilo
konstruuVortoGrupojOrgina tradukilo
kreuTradElementojn
kreuTradElementojnSenTraduko
lasuOriginan
pliricxiguGramatikon
prenuFoliojn
prenuTradukVortoj
prenuVortaron
prenuVortojn
pretiguTradukon
pritradktuPosttraduko args
reordigu
retraduku
traduku
tradukuElementojn

Procs:

testuLingvon lingvo

Class PlMultVortTradukado

Instprocs:

leguDeDosiero dosiero
relegu
trovuPorUnuaVorto vorto

Procs:

prenuDosieron
prenuVortaron

Class PlSAsto

parameters: funkcio radiko traduko
superclasses:
AstoElemento ArboAsto
subclasses: PlSAsto::subsup PlSAsto::ppinf PlSAsto::pp PlSAsto::padv PlSAsto::padj PlSAsto::num PlSAsto::np PlSAsto::nomo PlSAsto::nfvp PlSAsto::ne PlSAsto::mainc PlSAsto::konj PlSAsto::kadv PlSAsto::ignor PlSAsto::ident PlSAsto::grupo PlSAsto::frazj PlSAsto::disk PlSAsto::amain PlSAsto::advsup PlSAsto::advp PlSAsto::adjsup PlSAsto::adjp PlSAsto::SintaksAsto

Instprocs:

aliformuStrukturon funkcio_p parenco pozicioKomenco pozicioFino postAktiono
analizu
asDOM doc
asFormatedList {ident 0}
asList
debugAnalizo stupo poziciono mustero
disambigui
disambiguiTagojn ae se rad
distinguDifinilon frazTraduko
distinguGramatikon frazTraduko
drawGraph
estasKuneblaj elem ligilo
estasNombraAkuzativa
generuDiskripto rfrazo
havasFunkcion
init
initKunteksto parenco
initParencon parenco
konvenasMusteron mustero
kunliguRilativanFrazonAl rfrazo lelem
match expr
matchElem tipo evaluo
miAuxRadikaElemento
multvorteTraduku vortaro
prenuCxefRadiko
prenuCxefajElementoj
prenuCxefajVortoj
prenuFinon
prenuFunkcioNomo
prenuKazon
prenuKomencon
prenuListon
prenuNombron
prenuNomo
prenuRadiko
prenuRelFrazoRadiko
prenuSimbolo
prenuVerbRadiko
prenuVortoj
printString
sxercxiErarojn kolektilo
sxercxiFrazokapon
sxercxiKompleksajSubjektivanSuplementon
testuSintakso elem
testuStrukturo elem
traduku vortaro
trovuKunFunkcio funkcio

Procs:

klasoPorAsto asto

Class PlSAsto::SintaksAsto

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::adjp

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::adjsup

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::advp

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::advsup

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::amain

superclasses:
PlSAsto
subclasses: PlSAsto::npmain PlSAsto::main

Class PlSAsto::disk

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::frazj

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::grupo

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::ident

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::ignor

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::kadv

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::konj

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::main

superclasses:
PlSAsto::amain
subclasses: PlSAsto::smain

Instprocs:

sxercxiCxefrazoj
sxercxiFrazokapon

Class PlSAsto::mainc

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::ne

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::nfvp

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::nomo

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::np

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::npmain

superclasses:
PlSAsto::amain

Class PlSAsto::num

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::padj

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::padv

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::pp

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::ppinf

superclasses:
PlSAsto

Class PlSAsto::smain

superclasses:
PlSAsto::main

Class PlSAsto::subsup

superclasses:
PlSAsto

Class PlSintaksaAnalizo

parameters: frazo

Instprocs:

analizu
appendMesagxo mes

Procs:

initializeAfterLoad
metuSubfrazoj

Object PLSkriptoObjekto

Procs:

buildMorfologik in out
compressLists tags {i 0}
createDic
ekstraktuAspektoVerbo
ekstraktuSubGenro
ekstraktuVerboTag tag
filterMorfologikFile {tf {}}
filterMorfologikFilePerAspell
filtruAspekto {tf {}}
generuAdjektivo adjektivo
generuAdjektivojn
generuAdverbojn
generuNumeralojn
generuPosPronomo formo
generuPosPronomojn
generuPronomo formo {genro ni} {kunPluralo 0}
generuPronomojn
generuSubjekto subjekto fgrupo gramatiko
generuSubstantivojn
generuVerbo verbo fgrupo gramatiko
getCompresed vorto bvorto
kreuFSA2AdjektivoTag atags {komp aff}
kreuFSAAdjektivoTag atags
kreuFSANumTag atags
kreuFSAPronomoTag atags
kreuFSASubjektoTag atags genro
kreuFSAVerboTag atags gramatiko
kreuListoDeMultTradukoj
kreuTagsPorSubstantivo bazaFormo fleksFormo
prenuMorfologikDosierejo
prenuRandDeListo listo number
prenuSpecialajnKompAdj
prepMorph {tf {}}
puriguMorfologikAlKonataj
puriguSubstIrreg
puriguVerbIrreg
testSplitMorf file
testuAdjektivo adjektivo out {tipo adj}
testuDeMkkit
testuMorfologik dosiero vortoj
testuPosPronomojn
testuPosPronomon ppronomo out
testuPronomojn
testuPronomon ppronomo bazaVorto out {genro ni} {kunPluralo 0}
testuSubjekto subjekto fgrupo gramatiko out
testuVerbo verbo fgrupo gramatiko out
testuVerbojDeMetakit
testuVortetojn

Object Pl

Procs:

initializeAfterLoad

Object PlFabriko

Procs:

kreuFrazTraduko name {type normal}
kreuFrazo name {type normal}
kreuFrazoLegilo name {type normal}
kreuSintaksAnalizilo name {type normal}