Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Nowa linia bazowa 0.88 programu “ Esperantilo ”

Nova eldono 0.88 de programo “Esperantilo”

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

Novaj funkcioj

 • Korektado de HTML paĝoj per ekstera programo HTML Tidy.
 • Ĉiuj preferaĵoj povas estas redaktata en unu dialogo (menuo; Prefaraĵoj->Redaktu prefaraĵojn)
 • Gramatika kaj stila korektado laŭ ekzemploj (pri koncepto legu blogon)
 • Pola traduka vortaro estas plivastigita je 3000 vortojn. La tradukojn estas plejparte trovitaj aŭtomate laŭ reguloj de pola vortfarado.
 • Oni povas nun precize difini la literojn uzatajn en redaktilo.
 • Esperantilo enhavas nun aldonajn enkodojn de Tcl-programlingvo.
 • Plibonigo de gramatika korektado.

Sintaksa Anlizo

 • Korekta analizo de duopaj frazkondikiloj “krom ke, malgraŭ ke, sen ke”
 • Analizo de infinitivaj priskriboj de adjektivoj kaj substantivoj: “preta labori, ordono ataki”. Tiuj adjektivoj kaj substantivoj devas estas speciale markitaj en esperanta vortaro.

Maŝina Tradukado al Pola Lingvo

 • Uzado de esperanto-esperanto vortaro ĉe tradukado
 • Substantivigo de verboj ĉe traduko de subfrazoj: “sen + INF, krom + INF”.
 • Aŭtomata derivo de “eto”-substantivoj laŭ reguloj de pola vortfarado.

Forigitaj eraroj

 • Misfunkcio de navigada kroniko en REVO-montrilo.
 • Word-dosieroj povas esti denove tradukataj per tradukada asistento.
 • Misfunkcio ĉe enigo de multaj vortoj en traduka vortaro.
 • Aliaj malgrandaj korektoj

Dankon al KaGu kaj Enbor por testado kaj erarreportoj.

Nowe funkcje

 • Korektura HTML strony zewnętrznym programem HTML Tidy.
 • Wszystkie preferencje mógą są redagowane w jednym dialogu (jadłospis; {Prefaraĵoj-}>Redaguj {prefaraĵojn})
 • Gramatyczna i stylowa korektura według przykłady (o poglądzie odtwarzaj weblog)
 • Tłumaczeniowy słownik polski jest poszerzony na 3000 słów. Tłumaczenia jest przeważnie znajdzieni automatycznie według prawidła słowotwórstwa polskiego.
 • Można teraz dokładnie definiować litery użytkowane w edytorze tekstu.
 • Esperantilo mieści teraz dodatkowe {enkodojn} {Tcl-programlingvo}.
 • Ulepszenie gramatycznej korektury.

Syntaktyczny {Anlizo}

 • Analiza korektowa podwójnych {frazkondikiloj} “oprócz że, mimo że, bez że”
 • Analiza opisów bezokolicznikowych przymiotników i rzeczowników: “gotowy pracować, rozkaz atakować”. Te przymiotniki i rzeczowniki muszą są specjalnie naznaczone w esperanckim słowniku.

Tłumaczenie maszynowe do Języka Polskiego

 • Użycie esperanto esperanto słownik przy tłumaczeniu
 • {Substantivigo} czasowniki przy tłumaczeniu zdań podrzędnych: “bez + INF, oprócz + INF”.
 • Automatyczne wywodzenie “odrobiny”- rzeczowniki według prawidła słowotwórstwa polskiego.

Usunięte omyłki

 • Niepowodzenie {navigada} kroniki we wskazówce marzenia.
 • {Word-dosieroj} mógą być od nowa tłumaczone {tradukada} {asistento}.
 • Niepowodzenie przy wejściu licznych słów w słowniku tłumaczeniowym.
 • Inne małe korekty

Podziękowanie do {KaGu} i Enbor dla testowania i {erarreportoj}.

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de