Spis treści

 1. Powitanie świat! - Saluton mondo!
 2. Artykuł o Esperantilo w dzienniku komputerowym (Linux {Magazine}) - Artikolo pri Esperantilo en komputila ĵurnalo (Linux Magazine)
 3. Algorytm pierwiastkowania dla Esperanckich słów - Algoritmo de radikigo por Esperantaj vortoj
 4. Obecne problemy z maszynowym tłumaczeniem do języka niemieckiego - Nunaj problemoj kun maŝina tradukado al germana lingvo
 5. Esperantilo dla Mac OS - Esperantilo por Mac OS
 6. Problemy z częścią zdania typu “ wiele … ” - Problemoj kun frazparto de tipo “multe da …”
 7. Nowiny w lini bazowej 0.85 - Novaĵoj en eldono 0.85
 8. Słownik i glosariusz w tłumaczeniu maszynowym - Vortaro kaj glosaro en maŝina tradukado
 9. Kto potrzebuje Esperantilo? - Kiu bezonas Esperantilon?
 10. Zdatność Esperanto jak lingua franca w tłumaczeniu maszynowym - Taŭgeco de Esperanto kiel interlingvo en maŝina tradukado
 11. I-części zdania - Wszystko jest możliwe. - I-Frazpartoj - Ĉio estas ebla.
 12. {Frekvenca} statystyka części zdania - Frekvenca statistiko de frazpartoj
 13. Korekta ortograficzna - ISpell, ASpell, MySpell, Hunspell - Literumado - ISpell, ASpell, MySpell, Hunspell
 14. Użycie przecinków w Esperanto - Uzado de komoj en Esperanto
 15. Równoznaczne transformacje zdań i słów. - Samsencaj transformoj de frazoj kaj vortoj.
 16. Programowanie nie ma końca. - La programado ne havas finon.
 17. Ład części zdania w języku polskim - Ordo de frazpartoj en pola lingvo
 18. Nowa linia bazowa Esperantilo 0.86 teraz możliwa do downloadu - Nova eldono de Esperantilo 0.86 nun elŝutebla
 19. Jak komputer tłumaczy? - Kiel komputilo tradukas?
 20. spójnik i przyimek: do, gdy, przed tym jak, po tym jak - konjunkcio kaj prepozicio: ĝis, dum, antaŭ ol, post kiam
 21. Nowa linia bazowa Esperantilo - 0.87 - Nova eldono de Esperantilo - 0.87
 22. Polskie i esperanckie słowotwórstwo - Pola kaj esperanta vortfarado
 23. Stylowa i gramatyczna korektura pierwowzorami w programie “ {LanguageTool} ” - Stila kaj gramatika korektado per prototipoj en programo “LanguageTool”
 24. Słowniki w Esperantilo - Vortaroj en Esperantilo
 25. językoznawstwo, esperanto, projekty komputerowe - lingvistiko, esperanto, komputilaj projektoj
 26. Obróbka {HTML-paĝoj} Esperantilo - program “ TIDY ” - Prilaboro de HTML-paĝoj per Esperantilo - programo “TIDY”
 27. Tłumaczenie maszynowe własnych nazw - Maŝina tradukado de propraj nomoj
 28. Nowa linia bazowa 0.88 programu “ Esperantilo ” - Nova eldono 0.88 de programo “Esperantilo”
 29. Perferkcyjny język programowy dla językoznawstwa komputerowego - Perfekta programa lingvo por komputila lingvistiko
 30. Bardzo podobne słowa - Tre similaj vortoj
 31. Twórczość słownika artykułów wikipedi - Kreado de vortaro de artikoloj de vikipedio
 32. {Fekundenco} słów przy tłumaczeniu - Fekundenco de vortoj ĉe tradukado
 33. Analiza łączników w Wikipedi - Analizo de ligiloj en Vikipedio
 34. Nowa linia bazowa 0.89 programu “ Esperantilo ” - Nova eldono 0.89 de programo “Esperantilo”
 35. Użytkowniczy interfejs {korektilo} - Uzula interfaco de korektilo
 36. Użycie słówka “ jeden ” jak słowo stołu - Uzado de vorteto “unu” kiel tablovorto
 37. Esperantilo w lini bazowej 0.90 z nowym gramatycznym {korektilo} - Esperantilo en eldono 0.90 kun nova gramatika korektilo
 38. Użycie Esperantilo na serwerze HTTP - Uzado de Esperantilo sur TTT-Servilo
 39. Ojczysty język, Mostowy język i Tłumaczenie - Gepatra lingvo, Ponta lingvo kaj Tradukado
 40. Nowa linia bazowa 0.91 programu “ Esperantilo ” - Nova eldono 0.91 de programo “Esperantilo”
 41. Esperantilo na Linuksie - Esperantilo sur Linukso
 42. Role słowa “ przypuszczalnie ” - Roloj de vorto “eble”
 43. {Vortaraj} skarby w TTT - Vortaraj trezoroj en la TTT
 44. Nowa linia bazowa 0.92 programu Esperantilo - Nova eldono 0.92 de programo Esperantilo
 45. Język programowania “ {Scheme} ” - Programlingvo “Scheme”
 46. Wybór tłumaczeń przy tłumaczeniu maszynowym - Elekto de tradukoj ĉe maŝina tradukado
 47. Pionierzy esperanckiego językoznawstwa komputerowego - Pioniroj de esperanta komputila lingvistiko
 48. Pomysły dla lini bazowej 1.0 - La ideoj por eldono 1.0
 49. Nowiny w lini bazowej 0.93 - Novaĵoj en eldono 0.93
 50. Gry z językiem programowania “ {prolog} ” - Ludoj kun programlingvo “prolog”
 51. Esperantilo 0.94 - Esperantilo 0.94
 52. Automatyczne raportowanie i informowanie siecią globalną - Aŭtomata raportado kaj informado per interreto
 53. Pierwsze esperanckie teksty - Unuaj esperantaj tekstoj
 54. Weblog projektu Esperantilo teraz maszynowo przetłumaczony do języka polskiego - Blogo de projekto Esperantilo nun maŝine tradukita al pola lingvo
 55. Projekt polski {Denise-Myth} o sztucznej inteligencji - Pola projekto Denise-Myth pri artefarita inteligento
 56. Spotkanie z Esperantystą i użytkownikiem Programu Esperantilo - Renkonto kun Esperantisto kaj uzanto de Programo Esperantilo
 57. Linia bazowa 0.95 - Eldono 0.95
 58. Śląski język - Silezia lingvo
 59. Posiedzenie Projektu “ Gramatyczny {Korektilo} ” - Kunsido de Projekto “Gramatika Korektilo”
 60. Tłumaczenie maszynowe z języka polskiego do Esperanto - Maŝina tradukado el pola lingvo al Esperanto
 61. Jak programować tłumaczenie maszynowe dla nowego języka w Esperantilo? - Kiel programi maŝinan tradukadon por nova lingvo en Esperantilo?
 62. Tłumaczenie maszynowe: język angielski do esperanckiego języka - Maŝina tradukado: angla lingvo al esperanta lingvo
 63. Esperantilo tłumaczy do szwedzkiego języka - Esperantilo tradukas al sveda lingvo
 64. Ostatnie wydanie Esperantilo w roku 2007 - La lasta eldono de Esperantilo en jaro 2007
 65. Nowa wersja języka programowania Tcl 8.5 - Nova versio de programlingvo Tcl 8.5
 66. Esperantilo na {OpenOffice} - Esperantilo sur OpenOffice
 67. Ett projekt Apertium - Projekto Apertium
 68. {i18n} medelst {Esperantilo} - i18n per Esperantilo
Blog został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de