Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Esperantilo dla Mac OS

Esperantilo por Mac OS

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

Kelkaj homoj demandis min, ĉu kaj kiam la programo estos uzebla sur MacOS. Teorie jam nun la programo estas uzebla sur MacOS. La tekniko, kiun mi uzas, ekzistas ankaŭ sur MacOS. Mi simple ne havas tiun komputilon por testi la programon aŭ prepari konvenan por Mac OS instaladan dosieron, kiun mi ja oferas por Vindozo kaj Linukso.
Esperantilo estas uzebla por MacOS, se vi kapablas prepari mem la programan medion.

Mi priskribas tie kelkajn teknikajn detalojn, kiuj helpas dum installado.

La programo estas skribita en programlingvo Tcl. La programa lingvo estas tielnomata skripta lingvo, kaj ĝi ne necesas kompiladon. Por lanĉi la programon, oni necesas Tcl/Tk-interpretilon, kaj kelkajn krombiblitekojn (angle: binary extension.
Tiu estas:

Ekzistas kelkaj disdonoj por MacOX, kiuj ankaŭ enhavas tiujn krombiblitekojn.

Nun laŭ mia supozo la plej konvena vojo por lanĉi Esperantilon sur Mac OS estu:

  1. Instalu Tcl/Tk de activestate.com
  2. Elŝutu esperantilo.kit kaj vortaro.db.zip
  3. en unu dosierujo.

  4. Lanĉu la programon de tiu dosierujo dosierujo_de_tcl/bin/wish esperantilo.kit. Mi ne estas certa, kiel aspektas la lanĉokomando, sed vi devas lanĉi la Tcl/Tk interpretilon kun esperantilo.kit kiel unua parametro.
  5. Testu, ĉu esperantaj literoj aspektas en ordo en menuo. Se ne, verŝajne la interpretilo mislegis la programon, kaj li ne funkcios bonorde.

Normale mi uzas por finaj uzantoj la Tclkit, sed la normalajn tclkit-interpretilojn ne enhavas kromlibrarojn XOTcl kaj tDOM.
Tiujn mi enmetas en esperantilo.kit, sed nur por Linukso kaj Vindozo.
Se mi havus tDOM kaj XOTcl por MacOS, mi povus prepari esperantilo.kit, kiu estus uzebla sur Mac OS.

Kilku ludzi mnie zapytało, czy i, kiedy program będzie zdatny na MacOS. Teoretycznie już teraz program jest zdatny na MacOS. Technika, którą użytkuję, istnieje także na MacOS. Po prostu nie mam tego komputera aby testować program albo przygotować należytego dla Mac OS {instaladan} plik, który wszakże ofiaruję dla Windowsu i Linuksu.
Esperantilo jest zdatne dla MacOS, jeśli jesteś zdolnym sposobić sam środowisko programowe.

Opisuję tam kilka technicznych drobiazgów, które pomagają w czasie {installado}.

Program jest napisany w języku programowania Tcl. Język programowy jest {tielnomata} skryptowym językiem, i ono nie jest potrzebne kompilacji. Dla uruchomić program, jest się potrzebny Tcl / tk-interpreter, i kilka {krombiblitekojn} (z angielskiego: binary extension.
Ten jest:

Istnieją kilka rozdań dla MacOX, którzy także mieszczą te {krombiblitekojn}.

Teraz według mój domysł najbardziej należyta droga aby uruchomić Esperantilo na Mac OS powina być:

  1. Powina instalować Tcl / Tk od {activestate.com}
  2. Pobieraj plik {esperantilo.kit} i {vortaro.db.zip}
  3. w jednym folderze.

  4. Uruchom program tego folderu dosierujo_de_tcl/bin/wish esperantilo.kit. Nie jestem pewny, jak wygląda dowództwo startu, lecz musisz uruchomić Tcl / Tk interpreter z {esperantilo.kit} jako pierwszy parametr.
  5. Testuj, czy esperanckie litery wyglądają w ładzie w jadłospisie. Jeśli nie, prawdopodobnie interpreter omyłkowo odtwarzał program, i on nie będzie funkcjonować dobrze uporządkowany.

Normalnie użytkuję dla końcowych użytkowników Tclkit, lecz normalnych {tclkit-interpretilojn} nie mieszczę {kromlibrarojn} XOTcl i tDOM.
Tych wstawiam w {esperantilo.kit}, lecz jedynie dla Linuksu i Windowsu.
Jeśli miałbym tDOM i XOTcl dla MacOS, mi povus prepari esperantilo.kit, kiu estus uzebla sur Mac OS.

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de