Contents

Component EspSintaksaAnalizo

Sintaksa analizilo de esperanta lingvo La sintaksa analizo konstruas subobjektoj sur GP::Frazo objekto

Classes Classes Hierarchy Objects Procsgroups

Class ErarKolektilo

parameters: sintaksAsto

Kolektilo por gramatikaj eraroj uzato kiel visitor pattern de SintaksAsto-subklasoj

Instprocs:

aliguEraron objekto mesagxo {sugestoj {}} {graveco 2}
havasErarojn
puriguLauxGraveco

La metodo forigas mesagxoj de objekto, se ekzistas mesagxoj kun pli alta graveco Tio ebligas, ke nur la plej grava mesagxo restas kaj elementoj ne estas priskribitaj plurfoje

sxercxiErarojn

Class EspEspVortaro

Esperanto-Esperanto vortaro. La vortaro estas enlegata de teksta dosiero. Formato

 * # komentaro
 * vorto : vorto1 vorto2 ...

Tiu vortaro estas uzata cxe inversa esperanta vortfarado

Instprocs:

leguDeDosiero dosiero
relegu
trovuPorVorto vorto
trovuSinonimojPorVorto vorto
trovuSinonimojPorVortoFleksio fvorto

Procs:

prenuDosieron
prenuVortaron

Class EspReVortfarado

subclasses:
EspVortfaradoEco GP::Elemento

Tiu klaso provas inversi la esperatan vortvarado. De unu elemento farigxa struktura, kiun oni povas pli bone traduki

Ekzeploj:

 * knabeto - eta knabo
 * purigi - igi pura

Adentu, ke ofte tiu reversa vortfarado povas rezulti falsan signifon kaj sekve tradukadon.

Instprocs:

reanalizuFrazparton subfrazo
remorfigu vortaro lingvo

Class GP::Adjektivo

superclasses:
GP::Elemento GP::NombroKazo

Normalaj adjektivoj

Instprocs:

estasAkuzativoNeParticipo
estasAkuzativoSubRolo
estasKuneblaj elem ligilo
estasNeParticipo
estasNeTranzitivaPartizipo
estasNominativoNeParticipo
estasNominativoSubRolo
estasTranzitivaPartizipo
prenuDifinilon
prenuSimbolo
sxercxiErarojn kolektilo

Class GP::Adverbo

parameters: direkto
superclasses:
GP::Elemento

Tipaj adverboj (fun e finajxo)

Instprocs:

eblasSuplementoPerDe
ekkoniFinajxo finajxo
estasAdvAdv args
estasCerteco
estasDaSubj args
estasDirekto
estasPluralo
estasTempa
estasTranzitivaPartizipo
prenuSimbolo
sxercxiErarojn kolektilo

Procs:

estasSpecialaAdverbo

Class GP::Difinilo

superclasses:
GP::PrimitivaElemento

Definiloj: la ambaux

Instprocs:

prenuSimbolo

Class GP::Elemento

parameters: vorto radiko funkcio komenco fino derivolisto
superclasses:
ArboFolio AstoElemento EspReVortfarado
subclasses: GP::Verbo GP::Simbolo GP::Substantivo GP::Nekonata GP::Konstanto GP::PrimitivaElemento GP::Adverbo GP::Adjektivo

Baza elemento por cxiuj folioj de sintaksa arbo

Instprocs:

analizu
appendDOM dom
asDOM doc
asFormatedList {ident 0}
asList
asTaggerList
estasBasaVorto vorto
estasBazajVortoj vortoj
estasEblaNomo
estasEblaNomoAuxNomo
estasElemento elemento
estasKuneblaj elem ligilo
estasNeSimbolo
estasNeSimboloNeVerbo
estasNeTablovorto
estasNeVerbo
estasNomo
estasPartizipo
estasPlenaGrandSkribita
estasUnuaGrandSkribita
estasViraNomo
estasVirinaNomo
estasVorto vorto
estasVortoj vortoj
generuDiskripto dfrazo
havasDerivoPriskribon pri
havasFunkcion
initKunteksto parenco
initParencon parenco
invokeHalt args
matchElem tipo evaluo
miAuxRadikaElemento

rezukltas aux la objekto mem aux la strukturo en kiu la elemento estas "radiko" la metodo povas ignori priskriboj de elemto kaj trovi la plej alaj struktoron en kiu la elemento estas radiko

prenuBasanFormon
prenuCxefFunkcion

la plej grava funkcio de elemnto en frazo

prenuCxefRadiko
prenuDiskribo
prenuFinon
prenuFunkcioNomo
prenuKomencon
prenuListon
prenuNomo
prenuRadiko

simila al "prenuRadiko". Necesas por transparenta pritradktado de ingnro aux priskribo-frazoj ekzemplo:

se, mi tion opinas, la vortaro malutilas, ...

prenuRelFrazoRadiko
prenuSimbolo
prenuVortoj
prenuVorton
printString
sxercxiErarojn kolektilo
sxercxiFrazokapon
testuSencon senco
testuSintakso elem
testuStrukturo elem

Class GP::Frazo

parameters: elementoj sintaksoarbo

Ejo por sintaksa analizo de frazoj kaj parenco de cxiuj elementoj de sintaksa asto

Instprocs:

aliguKonstanto vorto {arto konstanto} {komenco 0} {fino 0}
aliguNekonatan tvorto komenco fino
aliguTestuVorto vortaro tvorto {komenco 0} {fino 0}

Resultoj 0 - radiko ne trovita 1 - trovita sed sen derivo 2 - trovita kun derivo 3 - ignorvorto 4 - simbolo 5 - konstanto

aliguTypo typo vorto {komenco 0} {fino 0}
aliguVorto vorto rez vortaro
asDOM doc
asXML
drawGraph
havasNekonataj
init args
leguFrazon vortaro frazo
leguFrazonPerLegilo vortaro frazo
prenuListon
prenuSimboloj
prenuTeksto
transVorto vorto

Class GP::Interjekcio

superclasses:
GP::Konjunkcio

Mi false nomigis la klason. La klaso signifas frazenkondukiloj: kvazaŭ, kvankam, ĉu, ke, ĉar, se Rimarku ke gxis kaj dum povos esti kaj frazenkondukiloj kaj prepozicioj

Instprocs:

estasCertaSubfrazo
prenuSimbolo
sxercxiErarojn kolektilo

Class GP::Konjunkcio

superclasses:
GP::Partikolo
subclasses: GP::Interjekcio

Konjunkcioj: kaj aux nek ... Ankaux konjukcioj de subfrazoj: ke cxe ...

Instprocs:

estasCertaSubfrazo
estasDuobla
estasSimetria
prenuSimbolo

Class GP::Konstanto

parameters: arto
superclasses:
GP::Elemento

Aux vortoj kiuj ne estas rekonataj kiel esperantaj sed sxajnas esti propraj nomoj aux propraj nomoj

Instprocs:

prenuBasanFormon
prenuKazon
prenuSimbolo
printString

Class GP::Nekonata

superclasses:
GP::Elemento

Nekonataj vortoj

Instprocs:

prenuSimbolo
printString

Class GP::NekonataMix

Tiu klaso estas uzato por vortoj, kiu aspektas kiel adjektivoj, substativoj, verboj aux adverboj sen ne ekzistas en vortaro.

Instprocs:

prenuBasanFormon

Class GP::NombroKazo

parameters: nombro kazo
subclasses:
GP::PosesivPronomo GP::Substantivo GP::Adjektivo

Parenca klaso por cxiuj elementoj, kiuj havas kazon kaj numeron (substnativoj, adjektivoj, personpronomoj)

Instprocs:

appendDOM dom
ekkoniFinajxo finajxo
estasAkuzativo
estasNominativo
estasPluralo
kolektuSubstantivoj
prenuKazon
prenuNombron

Class GP::Numeralo

superclasses:
GP::Partikolo

cxiuj numeraloj (sed ne kiom, iom) - numeraj povas samtempe enhavi dinamike klasoj: adjektivo, substantivo, adverbo

Instprocs:

estasAdjVeraNombro
estasAdjektiva
estasAdjektivaGrandskribita
estasAdvAdv
estasJaroNumero
estasNeSubstantiva
estasNeVorto
estasNurNumero
estasOnoj
estasSubstantiva
estuAdjektiva
estuAdverba
estuSubstantiva
init args
prenuBasanFormon
prenuNumeron
prenuSimbolo
printString
rekoni
sxercxiErarojn kolektilo

Procs:

leguKunligitaNombro espNombro
leguNombro nombroListo

Class GP::Onomatopeo

superclasses:
GP::Partikolo

Instprocs:

prenuSimbolo

Class GP::Partikolo

superclasses:
GP::PrimitivaElemento
subclasses: GP::Subjunkcio GP::Prepozicio GP::Onomatopeo GP::Numeralo GP::Konjunkcio

Baza klaso por cxiuj vortetoj


Class GP::Partizipo

parameters: tempo

Tio klaso estas uzata dinamike kiel mixin

Instprocs:

appendDOM dom
eblasObjekto
ekkoniTempo finajxo
estasAktiva
estasPasiva
prenoSimbolo
prenuSimbolo
sxercxiErarojn kolektilo

Class GP::PersonPronomo

superclasses:
GP::Pronomo GP::Substantivo

Instprocs:

estasNePronomo
prenuPersonon
prenuSimbolo
printString

Class GP::PosesivPronomo

superclasses:
GP::Pronomo GP::NombroKazo

Instprocs:

prenuBasanFormon
prenuSimbolo

Class GP::Prepozicio

superclasses:
GP::Partikolo

Instprocs:

eblasKunInf
estasDusignifa
estasLokoebla
estasTempoebla
prenuSimbolo

Du signifaj prepocioj povas havi objekton en akuzativo aux nominativo. Li povas esti uzate en du signifoj cxe verboj, kiu signifas muvigo (iri, kuri, meti)

Al tiu prepozicioj apartanas (en sur)


Class GP::PrimitivaAdverbo

superclasses:
GP::PrimitivaElemento

Instprocs:

estasAdvAdv
estasDaSubj
estasDirektaElementoPriskribo
estasPluralo
estasSolaAdverbo

Testo cxu tiu primitiva adverbo povas stari sole en la frazo Kutime tiu primitiva adverbo rolas kiej adverbo (adjekto)

estasTempo

Testo cxu tiu primitiva adverbo povas stari sole en la frazo kaj rolas kiel tempa adjekto

estasTranzitivaPartizipo
prenuNomo
prenuSimbolo

Class GP::PrimitivaElemento

superclasses:
GP::Elemento
subclasses: GP::TabloVorto GP::PrimitivaAdverbo GP::Pronomo GP::Partikolo GP::Difinilo

Instprocs:

havasDerivoPriskribon pri

Class GP::Pronomo

superclasses:
GP::PrimitivaElemento
subclasses: GP::PosesivPronomo GP::PersonPronomo

Class GP::Simbolo

superclasses:
GP::Elemento

Por enhavi literaj simboloj kiel , ; . ?

Instprocs:

prenuBasanFormon
prenuSimbolo
printString

Class GP::Subjunkcio

superclasses:
GP::Partikolo

Class GP::Substantivo

superclasses:
GP::Elemento GP::NombroKazo
subclasses: GP::PersonPronomo

Instprocs:

estasAkuzativo
estasIdentEbla
estasIdenteca
estasInaPersono
estasKuneblaj elem ligilo
estasMonato
estasNeDifinita radiko kazo
estasNeDifinitaPP radiko
estasNePronomo
estasNePronomoKajNeAdo
estasPersono
estasPropraNomo
estasTempo
estasTempoAkuzativo
prenuPersonon
prenuSimbolo
sxercxiErarojn kolektilo

Class GP::TabloVorto

parameters: bazo arto
superclasses:
GP::PrimitivaElemento

Instprocs:

estasAdvAdv
estasArto a
estasArtoj listo
estasBazo b
estasBazoj bazoj
estasKadv
estasKuneblaj elem ligilo
estasKunliga
estasNePronomo
estasNeTablovorto
estasRelativPronomo
estasTempo
estuAdjektiva
estuSubstantiva
init
initKunteksto parenco
prenuBasanFormon
prenuSimbolo
printString
rekoni
sxercxiErarojn kolektilo
testuSintakso elem

Class GP::Verbo

parameters: tempo
superclasses:
GP::Elemento

Verbo

Instprocs:

eblasAdjComp
eblasAlPrepozicio
eblasComp

perverba priskribo de subjekto ekz: li estas homo

eblasFor
eblasIndirektaObjekto
eblasObjAdjComp

ajektiva perverba priskribo de objekto ekz: mi farbis la domon blua

eblasObjComp

ajektiva perverba priskribo de objekto ekz: mi farbis la domon blua

eblasObjekto
ekkoniFinajxo finajxo
estasEldiro
estasEst
estasInfinitivo
estasInfinitivoEst
estasInfinitivoTransitiva
estasKuneblaj elem ligilo
estasModVerbo
estasMuvigo
estasOrdono
necesasSubjekton

cxu ne necesas subjekton ! ekzemple: pluvi, esti

prenuNombron
prenuSimbolo
prenuVerbRadiko

Procs:

sxercxuTransitivajnVerbojn

Class GramMRegulo

Instprocs:

enlegu difino
prenuProponojn elementoj
prenuRegionon elementoj
testu sarbo

Class GramMReguloKorektilo

Gramatika korektilo laux musteraj reguloj

Instprocs:

enlegu dosiero
testu sarbo
testuPorErarkolektilo kolektilo sarbo

Procs:

prenuGramKorektiloDosieron
prenuKorektiolon
relegu

Class HTMLFrazoLegilo

parameters: {frazFinoSigno 0}
superclasses:
FrazoLegilo

klaso povas legi HTML fonton kaj ignori html-markilojn

Instprocs:

prenuVorton
saltuGxiMalfermataMarkilo markilo
saltuGxis signo
saltuGxisSekvo sekvo

Procs:

prenuEnmiksigxoListo
prenuIgnorListo
prenuMultIgnorListo

Class OficialaVortoTestilo

Instprocs:

estasOficiala vorto
legu
leguDeDosiero dosiero

Procs:

convert
prenuTestilon

Class Pronomo

parameters: typNombro priskribo
superclasses:
Radiko

La nomo de klaso estas falsa. La prava nomo estus "Vorteto"

Instprocs:

estasVorto vorto
prenuDerivoj
prenuListDerivoj
prenuTypo

Procs:

cxiojPronomoj
cxiojPronomojPorTypo type
kreuRadiko radobj
nombroPorTypo typo
nomoPorTypoNombro nombro
prenuPrimitVortokTypoj
sxercxiPronomoj

Class Propranono

superclasses:
Radiko

Radikoj, kiuj estas propraj nomoj. Ekzemple "varsovi", "german"

Instprocs:

estuKutimaRadiko args
estuPropraNomo

Procs:

kreuRadiko radobj

Class Radiko

parameters: arto
subclasses:
Propranono Pronomo

Baza klaso por cxiu radiko de esperanta vortaro. Derivoj estas enskribitaj kiel listoj en tiuj instancoj. Radikoj estas konservitaj kiel radikoj.xotcl dosiero en formato de XOTcl kodo. Cxiu instancoj estas subobjekto de klasa objekto ::Radiko. Ekzemple por radiko "vid" la objekto nomas "::Radiko::vid"

La parametero "arto" difinas simile kiel oficiala vortaro la cxefan naturon de radiko. Do "a" por adejektiva, "o" por subjektiva.

Instprocs:

addDerivo prefikso sufikso

resultas 1 se derivo ne jam egsistis kaj estas aligita aliekaze 0

eksportuKielXML fileh
ekzistasDerivo prefikso sufikso
estasVorto vorto
estuKutimaRadiko args
estuPropraNomo
forigu
foriguDerivo prefikso sufikso
havasFinon fino
havasPrefikso pre
konservu fileh
metuDerivoAttr pre suf def
prenuDerivoj
prenuEblajVortoj
prenuListDerivoj
prenuPrefiksoj
prenuRadiko
sxercxuDerivon vorto
sxercxuDerivonPS pre suf

Procs:

addDerivo args
chiojRadikoj
clearAll
doniDuoblajLiteroj
doniPrefiksoj
doniSufiksoj
eksportuEblajVortoj dosiero
eksportuVortoj dosiero
eksportuXMLVortaro dosiero
estuKutimaRadiko
estuPropraNomo
forigu
foriguDerivo args
importuLandonomojn nomoj
importuRadikoArtoDeAkademioVortaro
kalkuluStatistikon
konservuVortoj dosiero
kreuRadiko radobj
metuDerivoAttr args
pr radiko

Uzata por skribi privatan vortaron. Ebigas uzi ankaux neniigitaj radikoj

prenuDerivojPriskriboj
prenuRad radiko
puriguDatumaron
sxercxiRadikojn mustero
sxercxuKunPriskribo pri

Class RadikoKonservadoMix

Instprocs:

addDerivo prefikso sufikso
estuKutimaRadiko
estuPropraNomo
forigu
foriguDerivo prefikso sufikso
init
metuDerivoAttr prefikso sufikso disk

Procs:

malsxaltuPrivatanKonservadon
sxaltuPrivatanKonservadon

Class SintaksAsto

parameters: funkcio radiko
superclasses:
AstoElemento ArboAsto
subclasses: SintaksAsto::frazj SintaksAsto::subsup SintaksAsto::ppinf SintaksAsto::pp SintaksAsto::padv SintaksAsto::padj SintaksAsto::num SintaksAsto::np SintaksAsto::nomo SintaksAsto::nfvp SintaksAsto::ne SintaksAsto::mainc SintaksAsto::konj SintaksAsto::kadv SintaksAsto::ignor SintaksAsto::ident SintaksAsto::grupo SintaksAsto::disk SintaksAsto::amain SintaksAsto::advsup SintaksAsto::advp SintaksAsto::adjsup SintaksAsto::adjp

baza klaso por cxiuj sintaksaj astoj la klaso estas ankaux parenca klaso por cxiuj surbazoj

Instprocs:

aliformuStrukturon funkcio_p parenco pozicioKomenco pozicioFino postAktiono
analizu
asDOM doc
asFormatedList {ident 0}
asList
debugAnalizo stupo poziciono mustero
drawGraph
estasKuneblaj elem ligilo
estasNombraAkuzativa
generuDiskripto rfrazo
havasFunkcion
init
initKunteksto parenco
initParencon parenco
konvenasMusteron mustero
kunliguRilativanFrazonAl rfrazo lelem

aligas al elemento aux strukturo strukture priskibo ("disk")

match expr
matchElem tipo evaluo
miAuxRadikaElemento
prenuCxefRadiko
prenuCxefajElementoj
prenuCxefajVortoj
prenuFinon
prenuFunkcioNomo
prenuKazon
prenuKomencon
prenuListon
prenuNombron
prenuNomo
prenuRadiko
prenuRelFrazoRadiko

Elemento, al kiu oni kunligas rilativan subfrazon. Normale la lasta elemento (Substantivo)

La granda -libro-, kiu estas la plej granda, estas tre malnova.

prenuSimbolo
prenuVerbRadiko
prenuVortoj
printString
sxercxiErarojn kolektilo
sxercxiFrazokapon
sxercxiKompleksajSubjektivanSuplementon
testuSintakso elem
testuStrukturo elem

La metode estas uzata por "chunking" li enmetas novan strukturon

trovuKunFunkcio funkcio

Class SintaksAsto::adjp

superclasses:
SintaksAsto

Adjektivo subfrazo; ekzemplo: tre alta

Instprocs:

estasPartizipa
estasPlej
init
initKunteksto parenco
prenuKazon
prenuNombron
prenuNomo
sxercxiErarojn kolektilo
sxercxiFrazokapon

Class SintaksAsto::adjsup

superclasses:
SintaksAsto

Suplemento de adjektivo ekz. plena de akvo radiko restas adjektivo plena suplemento estas tie cxi prepozicia subfrazo

Instprocs:

init
initKunteksto parenco

Class SintaksAsto::advp

superclasses:
SintaksAsto

Adverbo suffrazo; ekzemplo: tre rapide

Instprocs:

init
prenuNomo
sxercxiFrazokapon

Class SintaksAsto::advsup

superclasses:
SintaksAsto

adverba suplemento ekz: kaze de malvenko

Instprocs:

eblasKielSubstantivo

Frazpartoj de tipo: multe da ...

init
initKunteksto parenco

Class SintaksAsto::amain

superclasses:
SintaksAsto
subclasses: SintaksAsto::npmain SintaksAsto::main

abstrakta klaso por struktura analizo. povas grupigi vortoj laux 0 nivelo

Instprocs:

analizu
kielNeDemando elementoj
kunliguDuoblajKonjunkcioj

funkcio sxercas konjunkciaj frazoj laux modele

 nek rugxa nek blua
 kaj mi kaj vi
kunliguKonjunkcioj
nePostKomo elementoj
nurBazajElementoj elemtoj
samaNombroKazo elemtoj
sxangxGrandskribitajNekonatajAlKonstantoj
sxangxKonstantojAlSubstantivoj
sxangxUTablovortojAlSubstantivoj
sxercxiKompleksajSubjektivanSuplementon
sxercxiSubfrazoj stupo

Tiu metodo faras la sintaksan alalizon laux prisktibo en klaso SintaksaAnalizo


Class SintaksAsto::disk

parameters: relradiko
superclasses:
SintaksAsto

Diskription, helpelemonto uzita por rilativaj frazoj. Rilativa frazo priskribas la elementon de superfrazo.

Instprocs:

estasKuneblaj elem ligilo
init
initKunteksto parenco
kolektuSubstantivoj
prenuCxefRadiko
prenuCxefajElementoj
prenuRelFrazoRadiko

Class SintaksAsto::frazj

superclasses:
SintaksAsto

Strukturo por sintaksaj frazajxoj

 * unu post la alia
 * jen kaj jen
 * pli kaj pli

Instprocs:

init
testuSintakso elem

Class SintaksAsto::grupo

superclasses:
SintaksAsto

gxenerala grupo sen signifo

Instprocs:

igiAntauOl
igiFkonj
igiRadikoLasta
igiRadikoUnua
init
radikoSurVerbo

Class SintaksAsto::ident

superclasses:
SintaksAsto

identiga subjektiva suplemento: urbo Varsovio lando USA

Instprocs:

estasKuneblaj elem ligilo
init
initKunteksto parenco
prenuCxefRadiko
prenuCxefajElementoj
prenuRelFrazoRadiko

Class SintaksAsto::ignor

superclasses:
SintaksAsto

Helpoasto por alligu ignor partoj (cxitajxoj aux klameroj) al normalaj elementoj.

Instprocs:

init
initKunteksto parenco
kolektuSubstantivoj
prenuCxefRadiko
prenuRelFrazoRadiko

Class SintaksAsto::kadv

superclasses:
SintaksAsto

Instprocs:

estuAdverba
init

Class SintaksAsto::konj

superclasses:
SintaksAsto

Konjunkcio kunkigas du elementoj sen sxangxi la funkcio de elemento. Mi kaj vi kuras.

Instprocs:

estasDuobla vorto
estasKuneblaj elem ligilo
init
initKunteksto parenco
prenuNombron
testuStrukturo elem

Class SintaksAsto::main

superclasses:
SintaksAsto::amain
subclasses: SintaksAsto::smain

Superelemento por frazoj aux frazo partoj, kiu necesas verbon.

Instprocs:

aliguRilativanFrazon pozicio

Konstruas relativan frazon de pozicio.

analizu
definuFunkcioj
estasDauraTempo

Gravas pos slavaj espektoj. Adejtkoj, kiu sndikas longdauran agon:

 * du monatojn
 * longe
 * dauere
 * ripete
 * kutime

Tiu spekulas la koncepton de durativo en aspektoj

estasDemandaKomenco
estasDemando
estasEkkrio
estasEkzistoEsprimo
estasKompleksaTempo

Kompleksa tempo estas havas du partoj esti + aktiva partizipo

 Ekzemple: Mi estis finanta.
estasOrdonoSenSubjekto
estasPasivaFrazo

Analizas adjektoj je tempodauxraj indikoj. Tio estas grava por slavaj aspektoj. Ekzemple:

 * du monatojn
 * ofte, lange

Tioj frazoj devas esti pole nie dokonany

estasPunktaTempo
prenuInfVerbo
prenuNeInfVerbo
prenuSubjekton
pritraktuDumKajGxis
raportuEraroAkuzativo kolektilo elementoj proponoj
sercxiSenkomajSubfrazoj
sxercxiCxefrazoj

cxefrazoj estas gramatike plenaj sendependaj frazoj ili estas deivigita je , ke , cxar, kaj frazoj kuniloj

sxercxiDialogoPriskribo

Frazoj kiel priskribo de dialogo

Patro: Mi volas tion. Filo: Mi tion niniam faros.

sxercxiErarojn kolektilo
sxercxiFrazokapon
sxercxiIgnorPartoj

Sercxas elemtoj limigitaj per interpukciaj simboloj

"" () - -

Ekzemple

la vorto "fino" estas mallonga. Tiu persono (Artur Trzewik) estas viro. La libro - plej parte - estas malbona.

sxercxiKajKomaSubfrazoj {nurPlenajFrazoj 0}

La metodo sxcarcxas subfrazoj separitaj per komo aux "kaj". La subfrazoj devas havi neinfinitivan verbon kaj subjekton. Ekzemplo:

  Li laboris kaj ŝi ripozis.
  Li laboris, ŝi ripozis
sxercxiKajSubfrazojDeFino

sxercas verbaj frazoj kun unu subjekto laux

  Li volis mangxi vespere kaj iri hejmen
sxercxiKomaIgnorfrazoj

Sercxas komaj ensxutoj. Ekzemplo:

  Mi konas la aktorinon, filinon de nia instruisto, jam ok jarojn.
sxercxiPlenajFrazoj
sxercxiRilativanFrazon

Sercxas relativajn subfrazojn kun ekzemple: Nur relativajn frazojn kun: kiu, kies, kia, kie, (ki*) kaj ankaux prepozicio+ki*

Mi legis la libron, kiun mi acxetis hieraux.

sxercxiVerboFrazoj

Sxercxi "not finite" verbofrazoj. verbo kaj infinitivo povas ne esti kune

testuElementoSenFunkcio kolektilo elemento radobj havasObjekton havasSubjekton
testuKomenco kolektilo
testuSubfrazon kolektilo
testuSubjekton havasSubjekton havasObjekton radiko radobj kolektilo
vortoNombro elems

Class SintaksAsto::mainc

superclasses:
SintaksAsto

Cxeno de frazo. Frazo povas enhavi samnivalaj frazoj aux cxef- kaj subfrazoj. La astoj de mainc povas esti nur main frazoj

Instprocs:

analizu
definuFunkcioj
sxercxiCxefrazoj
sxercxiFrazokapon
sxercxiIgnorPartoj
sxercxiKompleksajSubjektivanSuplementon
sxercxiPlenajFrazoj

Class SintaksAsto::ne

superclasses:
SintaksAsto

Primitiva Adverbo "ne" kunligas cxiam kun sekvanta elemento. Ekzemplo: Ne mi laboras.

Instprocs:

init
miAuxRadikaElemento
prenuNomo

Class SintaksAsto::nfvp

superclasses:
SintaksAsto

"Not finite" verbal fazo. Mi volas iri hejmen kaj kanti kantojn

Instprocs:

estasDauraTempo
estasKompleksaTempo
estasPasivaFrazo
estasPunktaTempo
init
prenuCentranVerbon

La metodo trovas la verbon, kiu regas la i-frazparton. Ekzemple: "mi volas {nfvp vidi vin}". Tiu verbo estas "volas"

sxercxiErarojn kolektilo
sxercxiFrazokapon
tranformuNFVPAlSubfrazo

Class SintaksAsto::nomo

superclasses:
SintaksAsto

Strukturo por nomoj, ekz:

 * ''Artur Trzewik''
 * ''Sinjoro Trzewik''

Instprocs:

igiKonstanto
init
initKunteksto parenco
prenuCxefRadiko
prenuRelFrazoRadiko

Class SintaksAsto::np

superclasses:
SintaksAsto

Nominal subfrazo radiko estas substantivo

ekzemplo: mia bela domo

Instprocs:

estasAkuzativo
estasDato
estasNeDifinita
estasNeDifinitaPP
estasNombraAkuzativa
estasOrdaNumero
faruKontantoj
havasAdjektivon
igiPluralo
init
initKunteksto parenco
kolektuSubstantivoj
prenuFrazpartoKazoNombro estasAkuzativo estasPluralo
sxercxiErarojn kolektilo
testuSintakso elem

Class SintaksAsto::npmain

superclasses:
SintaksAsto::amain

Subfrazoj (enjxetoj) kiu ne havas verboj aux subjektoj. Plejparte simpla np aux pp frazo, Ili povas esti ignoritaj en la analizo.

*Certe*, mi tion havas. Mi estis, *malgraux la ago*, tre vigla.

Instprocs:

analizu
init
initParencon parenco
prenuInfVerbo
prenuRadiko

Class SintaksAsto::num

superclasses:
SintaksAsto

grupo de numeraloj

Instprocs:

init
sxercxiErarojn kolektilo

Class SintaksAsto::padj

superclasses:
SintaksAsto

komperativo de adjektivo ekz: pli bela

Instprocs:

estasPli
estasPliKajPli
init

Class SintaksAsto::padv

superclasses:
SintaksAsto

komperativo de adverbo ekz: pli rapide

Instprocs:

estasPli
estasPliKajPli
init

Class SintaksAsto::pp

superclasses:
SintaksAsto

Prepozicio subfrazo

radiko estas prepozicio

al mia domo

Instprocs:

estasHoro
estasPrepozicio vorto
estasPrepozicioj vortoj
init
initKunteksto parenco
prenuNPParton
sxercxiErarojn kolektilo
testuCxuTempo
testuSintakso elem

Class SintaksAsto::ppinf

superclasses:
SintaksAsto

Strukturo por: pp + info Ekzemple: Mi laboros por havi monon.


Class SintaksAsto::smain

parameters: subjfrazo
superclasses:
SintaksAsto::main

Sensubjekta verb subfrazo. La subjekto venas de alia main elemento

ekzemplo: Mi pensas pri tiu laboro kaj ne vidas la finon.

"kaj ne vidas la finon" - estu smain sub frazo. Subjekto etas "Mi"

Instprocs:

estasOrdonoSenSubjekto
prenuSubjekton
testuKomenco kolektilo
testuSubjekton havasSubjekton havasObjekton radiko radobj kolektilo

Class SintaksAsto::subsup

superclasses:
SintaksAsto

substantiva suplemento ekz: libro de frato

Instprocs:

aliformuStrukturon funkcio_p parenco pozicioKomenco pozicioFino postAktiono
estasDato
estasDePronomo
estasKuneblaj elem ligilo
estuDato
init
initDePP
initKunteksto parenco
kolektuSubstantivoj
prenuNomo
tranformuPronomoAlPropraPronomo

Class SintaksAstoDebugMix

Instprocs:

debugAnalizo stupo poziciono mustero

Procs:

malSxaktuDebug
sxaktuDebug

Class SintaksaAnalizo

parameters: frazo

Instprocs:

analizu
appendMesagxo mes

Procs:

initializeAfterLoad
metuSubfrazoj

Class Vortaro

Tio estas cxefa klaso por uzi la esperantan vortaron. Cxiuj radikoj kaj derivajxoj estas legitaj de radikoj.xotcl dosiero. La klaso havas ankaux la fabrikan metodn Vortaro->prenuVortaron.

 set vortaro [Vortaro prenuVortaron]
 set rezulto [$vortaro estasVorto "vidas"]
 if {$rezulto == 2} { puts "normala esperanta vorto" }

Vortaro estas ankaux fabriko por objektoj de tipo GP::Elemento (Gramatika Elemento), kiu laboras kiel markita (tagged) vorto.

Instprocs:

alliguIgnorvorto vorto {nurNun 0}
estasBasaVorto aradiko basavorto
estasOftaRadiko radiko

Testas cxu radiko apartenas al oftaj radikoj laux interna tabelo

estasPartizipo
estasPrimitivaVorto
estasPropraNomo
estasRadiko radkandidato vorto estasRadiko_ref prefikso sufikso
estasVorteto vorteto

Testas cxu vorto estas vorteto (prononomo, rolvorteto, tablovorto, ...)

estasVorto vorto {ignoruStreko 1}

Resultoj

 1. radiko ne trovita
 2. trovita sed sen derivo
 3. trovita kun derivo
 4. vorto en ignorlisto
 5. numeralo (nomrmala number aux kun adjektiva fino '2-a')
 6. mallongigxo

La objekt vortaro havas poste la statoj en objektvariabloj:

 radiko vortktg sufikso prefikso
finaVortklaso
init
initOftajnRadikojn
initPrimitivajVortojn
konservuPrivatanDerivoDiskribo radobj prefikso sufikso disk
konservuPrivatanDerivoForigon radobj prefikso sufikso
konservuPrivatanDerivon radobj prefikso sufikso
konservuPrivatanRadikon radobj
konservuPrivatanRadikonEstuKutimaRadiko radobj
konservuPrivatanRadikonEstuPropraNomo radobj
konservuPrivatanRadikonForigon radobj
malfermuPrivatanVortaron f
metuKandidaton
prenuBazanFormon
prenuDerivoPropono

Rezultas liston kun prefikos radiko sufikso La listo povas esti uzato per defini novan derivon

prenuFiksaMorfcxeno
prenuGramElemento parent vorto

fabrika metodo por krei la objekton de tipo GP::Elemento por sintaksa analizo

prenuGramfinajxo
prenuLingvo
prenuMorfcxeno
prenuNumeraloElemento parent tvorto
prenuPrimitivaGramElemento parent tvorto
prenuPrivatanVortaron
prenuVortfarado

rezultas la liston kun prefikso radikojlisto sufikso vortkategorio

ekzemploj:

bona - {} bon {} a senutila - {} {sen util} {} a malfermi - mal ferm {} i

sxarguIgnorvortoj
sxarguRadikoj
sxercxiPartizipaVortparto vortparto
sxercxiPrefikso radiko
sxercxiSufiksojn radiko
sxercxiSufikson radiko

Sxercxas sufikson por vortparto Ekzemple: naskigx urbo - igx duon nuda - on kovril pago - il

sxercxiSufiksonVortparto vortparto preradiko
sxercxuErarojDerivajxoj
sxercxuKategorion vorto {testuRadiko 1}
testuNumeralo vorto
testuVortfarado radkandidato vorto pre suf

metodu partigas vorton je silaboj kaj ŝerĉas vortradikoj en la vorto

Procs:

estasMallongigo vorto

testas mallongigxoj kun punktoj (ekz. ktp. pg. tn.) rezultas la plenan formon aux neniu

estasViraNomo vorto
estasVirinaNomo vorto
prenuVortaron
privatajRadikojDosiero
radikojDosiero

Class VortfaradoAstoMix

Instprocs:

prenuAntauxElemento

Object AuxtomatoPrilaboro

Procs:

dumpEspBlog {nr 1} {gxis {}}
importuTansitavajVerboj {file {}}
konvertuEspBlogo template dosiero tdir
konvertuEspBlogojn
konvertuUnuBlogon
refreshEspBlogojn
trovuALitero vorto1 vorto2
trovuEspSinonimojDeRevo
trovuTreSimilajVortoj

Object EORadikilo

Procs:

cxuIgnori vorto
initializeAfterLoad
prenuFinilon vorto
radikigi vorto

Object EoFabriko

Procs:

kreuFrazTraduko name {type normal}
kreuFrazo name {type normal}
kreuFrazoLegilo name {type normal}
kreuSintaksAnalizilo name {type normal}

Object GP


Object Radikilaro

Fabrika objekto por radigiloj

Procs:

prenuPorLingvo lingvo

Object SubsSuplAnalizilo

Procs:

estasSubSuplemento substantivo prepozicio supsubstantivo
initDeDosiero {dosiero {}}