Contents

Component EspTradukilo

Bazaj klasoj por tradukado

Classes Classes Hierarchy

Class ETAdjektivo

superclasses:
ElemTraduko
subclasses: ETSvAdjektivo ETEnAdjektivo ETDeAdjektivo ETPlAdjektivo

Instprocs:

distinguDifinilon frazTraduko
distinguPPTransformo frazTraduko
kreuKomperativon gparenco

funkcio rezultu 1, se la vorteto "pli" ne estas necesa

kreuPliKajPli gparenco
kreuSuperlativon gparenco i

funkcio rezultu 1, se la vorteto "plej" ne estas necesa

testuKuntekston priskribo
traduku vortaro

Class ETAdverbo

superclasses:
ElemTraduko
subclasses: ETSvAdverbo ETEnAdverbo ETDeAdverbo ETPlAdverbo

Instprocs:

distinguDifinilon frazTraduko
distinguGramatikon frazTraduko
kreuKomperativon
kreuPliKajPli
kreuSuperlativon

funkcio rezultu 1, se la vorteto "plej" ne estas necesa

testuKuntekston priskribo
traduku vortaro

funkcio rezultu 1, se la vorteto "pli" ne estas necesa


Class ETFiksaMix

Klaso uzata kiel mixin. Instanco ne estas plu tradukita

Instprocs:

traduku vortaro

Class ETKonstanto

superclasses:
ElemTraduko

Instprocs:

traduku vortaro

Class ETNekonata

superclasses:
ElemTraduko

Instprocs:

bazaTraduko vortaro

Class ETNul

superclasses:
ElemTraduko

Instprocs:

prenuFunkcioNomo
prenuSimbolo
traduku vortaro

Class ETNumeralo

superclasses:
ElemTraduko
subclasses: ETSvNumeralo ETEnNumeralo ETDeNumeralo ETPlNumeralo

Instprocs:

distinguDifinilon frazTraduko
distinguGramatikon frazTraduko
traduku vortaro

Kiam la numero estas skribita en ciferoj lasu ilin sensxangxe.

tradukuNeVorto vortaro

Class ETParticipoMix

superclasses:
ETVerboartaMix
subclasses: ETSvParticipoMix ETEnParticipoMix ETDeParticipoMix ETPlParticipoMix

Instprocs:

bazaTradukoDirekte vortaro
bazaTradukoDirekteOVorto vortaro
distinguDifinilonMix
distinguGramatikon frazTraduko
traduku vortaro

Class ETPrepozicio

superclasses:
ElemTraduko
subclasses: ETSvPrepozicio ETEnPrepozicio ETDePrepozicio ETPlPrepozicio

Instprocs:

distinguDifinilon frazTraduko
postDistinguDifinilon
prenuTradukTaugecoIndekson attrArr_ref
preparuFunkcion_cxirkaux
preparuFunkcion_iobj
preparuFunkcion_je
preparuFunkcion_por
preparuFunkcion_porinf
preparuFunkcion_pos
preparuFunkcion_psubj
selektuBazanTradukon tradukojListojTemp
testuKuntekston priskribo
tradukoPostSinonimoSxangxo
traduku vortaro
tradukuHoron

Class ETSenOrigina

parameters: funkcio
superclasses:
ElemTraduko
subclasses: ETSvNedefinitaDefinilo ETEnNedefinitaDefinilo ETDeRefleksivPronomo ETVerbaPostKampo ETDeNedefinitaDefinilo

La elementoj de tiu typo estas konstruita en traduk proceso kaj ne havas ligoj kun origina elemento.

Instprocs:

prenuFunkcioNomo
prenuSimbolo
traduku vortaro

Class ETSimbolo

superclasses:
ElemTraduko

Nenia traduko ekzemple por simboloj , . ; :

Instprocs:

traduku vortaro

Class ETSpecialaTradukoMix

Instprocs:

prenuBasanFormon

Mixin por modifi la bazan Vorton por tradukado


Class ETSubstantivo

superclasses:
ElemTraduko
subclasses: ETSvSubstantivo ETEnSubstantivo ETDeSubstantivo ETPlSubstantivo

Instprocs:

distinguArton
distinguArtonKajDefinilon
distinguDifinilon frazTraduko
distinguDifinilonBaza frazTraduko
distinguDifinilonPost frazTraduko
distinguGramatikon frazTraduko
distinguGramatikonDeElementoPost elemento frazTraduko
retraduku
sxangxuSinonimon sinonimo
testuKuntekston priskribo
tradukoPostSinonimoSxangxo

Class ETSubstantivoartaMix

subclasses:
ETSvSubstantivoartaMix ETEnSubstantivoartaMix ETDeSubstantivoartaMix ETPlSubstantivoartaMix

Instprocs:

distinguGramatikon frazTraduko
distinguKazon
distinguSubstantivanDifinilon
kazoTrans esperantaKazo
preparuFunkcion_comp radikaTradukElemento
preparuFunkcion_iobj radikaTradukElemento
preparuFunkcion_nekonata radikaTradukElemento
preparuFunkcion_obj radikaTradukElemento
preparuFunkcion_subj radikaTradukElemento

Class ETVerbo

superclasses:
ElemTraduko ETVerboartaMix
subclasses: ETSvVerbo ETEnVerbo ETDeVerbo ETPlVerbo

Instprocs:

distinguDifinilon frazTraduko
distinguGramatikon frazTraduko

persone kun nombro 4 signifas "oni"-frazon. Oni ofte fusxas.

sxercxuFGrupoPorVerbo verbo
testuKuntekston priskribo
tradukoOrdonon
tradukuOni

Class ETVerboartaMix

subclasses:
ETVerbo ETParticipoMix

Uzato por verbon kaj participoj. Participoj havas dupopan naturon. Ekzemple kaj adjektivo kaj verbo.

Instprocs:

aliguPrepAlObjekto prepPriskribo objElemento
sxangxuObjekto polaObjekto
sxangxuPPFrazoj prepozicio ppPriskribo
sxangxuSubjekto polaObjekto

Class ElemTraduko

parameters: traduko
superclasses:
ArboFolio TradArboElemento
subclasses: ETSvTabloVorto ETSvPrimitivaAdverbo ETSvPosesivPronomo ETSvPersonPronomo ETSvKonstanto ETSvKonjunkcio ETSvInterjekcio ETSvDifinilo ETEnTabloVorto ETEnPrimitivaAdverbo ETEnPosesivPronomo ETEnPersonPronomo ETEnKonstanto ETEnKonjunkcio ETEnInterjekcio ETEnDifinilo ETDeKonjunkcio ETDeTabloVorto ETDePrimitivaAdverbo ETDePosesivPronomo ETDePersonPronomo ETDeKonstanto ETDeInterjekcio ETDeDifinilo ETPlTabloVorto ETPlPrimitivaAdverbo ETPlPosesivPronomo ETPlDifinilo ETPlInterjekcio ETPlKonjunkcio ETPlPersonPronomo ETPlKonstanto ETVerbo ETSubstantivo ETSimbolo ETSenOrigina ETPrepozicio ETNumeralo ETNul ETNekonata ETKonstanto ETAdverbo ETAdjektivo

Cxiu traduka elemento de rezulta frazo (folio de Arbo) heredas de tiu klaso

Instprocs:

aliguEblo nomo listo aktuala aktiono
aliguParticiponMix
bazaTraduko vortaro
distinguDifinilon frazTraduko
distinguDifinilonPost frazo
distinguGramatikon frazTraduko
filtruTemKampo listo
korektuLitergrandeco {unua 0}
metuAttributonEnMainAsto attr valuo
metuBazanTradukon diskripto
metuMerkmalonEnMainAsto merkmalo
metuMesagxon mesagxo typo

typoj: traduko arto kazo

posttradukaPlibonigo indekso folioj
premetuElementon pelemento
prenuBasanFormon
prenuDefinilanElementon
prenuDiskribo
prenuEbloTypoj
prenuEblon eblo
prenuFleksilon
prenuOriginanElementon
prenuParticiponMix
prenuTradukTaugecoIndekson attrArr_ref
prenuTradukon
printString
probuVortfaradon bazaformo
reordigu
retraduku
selektuBazanTradukon tradukojListojTemp
selektuBazanTradukonKunFiltro tradukojListojTemp
sxangxuArton narto
sxangxuEbloAktuala eblo nova
sxangxuNombron nombroTemp
sxangxuSinonimon sinonimo
tausxuRevortfarado nelementoj vortaro
testuKuntekston priskribo
testuSentradukeco
tradukoPostSinonimoSxangxo
traduku vortaro
vorto

Procs:

kreuTradElemento patro elemento

Class FrazTraduko

parameters: sintaksradiko elementoj lingvo

La cxefa ujo por tradukada frazo. Ili enhavas kaj arbon de fonta frazo kaj rezultan frazon. Tiu klaso direktas la tutan tradukadon de unu fazo.

Instprocs:

drawGraph
init args
konstruuVortoGrupoj tradukilo
konstruuVortoGrupojOrgina tradukilo
kreuTradElementojn
kreuTradElementojnSenTraduko
lasuOriginan
pliricxiguGramatikon
prenuFoliojn
prenuTradukVortoj
prenuVortaron
prenuVortojn
pretiguTradukon

Le metodo kolektas traduko de arbo al listo 'tradukVortoj'

pritradktuPosttraduko args
reordigu
retraduku
traduku

La metode tradukas la frazon kaj rezultas la frazo en zila lingvo kiel listo

La rezulto estas ankau metita en variablo - tradukVortoj

tradukuElementojn

Procs:

testuLingvon lingvo

Class NeAktivaTradukoMix

Instprocs:

bazaTraduko vortaro

Class TradArboElemento

parameters: elemento
subclasses:
TradukAsto ElemTraduko

Asto aux Folio

Instprocs:

cxuHavasNeAdverbon
cxuNeVerbo
distinguDifinilon frazTraduko

La surskribita metodo distingu la gramatikajn definilon al parenco. Ekzemple. La subjekto distingas la nombro kaj persone de cxefverbo.

distinguGramatikon frazTraduko
estasRadiko
havasMainMerkmalon merkmalo
metuAttributonEnRadikaFunkcion attributo verto
metuMermalonEnRadikaFunkcion merkmalo
miAuxRadikaElemento
prenuFunkcioNomo

kalkulas listo de parencoj la unua elemento estas direkto parenco

prenuLastan
prenuParencoj
prenuParenconNeDisk
prenuRadiko
prenuSimbolo
sxercxuAttributonCxeDisk attributo

meteto uzato por trovi la arton de relativa table vorto Ekzemplo: la libro, kiun mi legis, malaperis.

sxercxuAttributonSupren attributo
sxercxuMainAttributon attributo
trovuBazanMainAston
trovuLastanPerenconKiu par_ref testo {level 1}
trovuMainAston
trovuMainVerboAston

Class TradukAsto

superclasses:
ArboAsto TradArboElemento
subclasses: TASv TAEn TADe TAPl

Cxiuj tradukaj brancxoj heredas de tiu klaso

Instprocs:

distinguDifinilon frazTraduko
distinguGramatikon frazTraduko
drawGraph
kreuArbon frazTraduko

metodo kruas la kpoion de sintaksarbo por traduko kaj ankaux kreas la liston de "ElemTradokoj" en FrazTaduko objekto

kreuArbonSentraduko frazTraduko

Kreas la arbon kiu ne devas esti tradukota

premetuElementon elemento
prenuAbsPozicio pozicio
prenuDirektaRadiko
prenuDiskribo
prenuLokaRadiko
prenuProfundon
prenuRadiko
prenuRelPozicio pozicio
prenuTradukoj
printString
reordigu

Astoj povas reordigu nur direktajn brancxojn

traduku vortaro
tradukuFrazpartojMustero vortaro
tradukuFrazpartojn vortaro
trovuKunFunkcio funkcio

Procs:

klasoPorAsto asto lingvo

Class TradukAstoMain

subclasses:
TASv::main TAEn::main TAPl::ppinf TAPl::main

Instprocs:

tradukuFrazpartojn vortaro

Class TradukAstoNp

subclasses:
TASv::np TAEn::np TADe::np TADe::main TAPl::np

Instprocs:

tradukuFrazpartojn vortaro

Class TradukAstoSubsup

subclasses:
TASv::subsup TAEn::subsup TADe::subsup TAPl::subsup

La tasko estas transformi la prepozicioj de subjektivaj sublementoj kun pp suplemento

kredo je dio -> wiara w Boga

Instprocs:

distinguDifinilon frazTraduko
sxangxuPPFrazoj prepozicio ppPriskribo