Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Artykuł o Esperantilo w dzienniku komputerowym (Linux {Magazine})

Artikolo pri Esperantilo en komputila ĵurnalo (Linux Magazine)

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

Bona informo pro la projekto, kiu eble estas rezulto de traduko de projekto al angla lingvo. Post la traduko mi povis registri la programon en retejo freshmeat , kiu kolektas informojn pri liberaj programoj (angle: open source). Tiu eble ankaŭ rezultis per mencio de projekto en aliaj retejoj.

Nur du semajnojn poste la programo estas priskribita en konata komputila ĵurnalo (Linux Magazin) germana eldono: Linux Magazin (10/2006) kaj unu monaton poste en angla eldono: Linux Magazine (11/2006). Mi legis nur la anglan eldonon. La programo estas priskribita sur duona paĝo. La aŭtoro skribis multe pri Esperanto mem kiel lingvo, substrekante ties
liberecon similan al tiu de Linukso kaj malferma programado. Zamenhof estas persono, kiu rezignis pri siaj propraj rajtoj rilate al la lingvo, sia inventaĵo, por bono de homaro. Tian saman faras ja multegaj programistoj de libera programado, kies plej bona komuna elfaraĵo estas mastruma sistemo Linukso. Mi mem uzas Linukson por programi kaj testi la Esperantilon, la eldono por vindozo estas preparita poste.

Kiam mi rigardas la elŝutan statistikon de Esperantilo, mi konstatas, ke la plejparto de uzantoj de programo uzas Vindozon.

Programistoj de libera programado komunkas preskaŭ nur per angla lingvo, kvankam ekzistas multaj programoj, kiuj
estas tradukitaj al naciaj lingvoj. Se la ideoj de Esperanto kaj libera programado estas similaj, ili tamen ne nepre kunligiĝas.
Esperantistoj ne uzas Linukson kaj linuksanoj ne uzas Esperanton (krome unuopaj esceptoj).

Dobra informacja z powodu projektu, którym przypuszczalnie jest wynik tłumaczenia projektu do angielskiego języka. Po tłumaczeniu mogłem zapisać program w portalu internetowym {freshmeat} , który zbiera informacje o wolnych programach (z angielskiego: {open} {source}). Ten przypuszczalnie także wywiązał się wzmianką projektu w innych portalach internetowych.

Jedynie dwa tygodnie potem program jest opisaną we znanym komputerowym dzienniku (Linux Magazin) linią bazową niemiecką: Linux Magazin (10 / 2006) i jeden miesiąc potem w lini bazowej angielskiej: Linux {Magazine} (11 / 2006). Odtwarzałem jedynie linię bazową angielską. Program jest opisany na połowicznej stronie. Autor pisał wiele o Esperanto samym jako język, podkreślając jej
swobodę podobną do tego Linuksu i otwartego programowania. Zamenhof jest osobą, która zrezygnowała ze swoich własnych uprawnień względem języka, swój wynalazek, dla dobra ludzkości. Takiego takich samych robią wszakże wieloliczni programiści wolnego programowania, czyjego najbardziej dobrym wspólnym produktem jest operacyjny system Linuks. Ja sam użytkuję Linuks aby programować i testować Esperantilo, linia bazowa dla Windowsu jest przygotowana potem.

Kiedy patrzę na {elŝutan} statystykę Esperantilo, stwierdzam, że większość użytkowników programu użytkuje Windows.

Programiści wolnego programowania {komunkas} nieomal jedynie językiem angielskim, aczkolwiek istnieją liczne programy, które
są przetłumaczone do narodowych języków. Jeśli pomysły Esperanto i wolnego programowania są podobne, oni jednak nie koniecznie związują się.
Esperantyści nie użytkują Linuksu i członkowie Linuksu nie użytkują Esperanto (prócz tego pojedyncze wyjątki).

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de