Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Nowa linia bazowa 0.89 programu “ Esperantilo ”

Nova eldono 0.89 de programo “Esperantilo”

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

En la lasta temo mi regule preparis novan eldonon ĉiujn monaton. La ŝanĝoj ne estas grandaj, sed tio estas ja la trajto de programado en mallongaj paŝoj. En tiu eldono mi precipe plibonigis la polan tradukadon. Helpe de vikipedio kaj multaj testaj tradukoj kaj mana laboro mi plivastigis polan vortaron je pli ol 1000 vortoj. Mi forigis ankaŭ kelkajn erarojn, kiuj estis raportitaj de uzantoj. Dankon al ĉiu, kiu raportis erarojn.

Pola tradukado

 • Per vortaro de frazpartoj estas tradukitaj kelkajn frazaĵojn: iom post iom, ĉu ne, antaŭ ol, …
 • “pli kaj pli rapida” -> “coraz szybszy”
 • “unu post la alia” -> “jeden po drugim”
 • “unuj” -> “jedni”
 • durativa aspekto ĉe infitivaj frazpartoj de verboj: komenci, fini
 • plibonigo de tradukado de vortoj kun streko (ekz: libro-vendado).
 • plivastigo de esperanto-esperanto vortaro kaj aŭtomata pola vortfarado kaj inversa esperanta vortfarado.

Sintaksa Anlizo

 • Plibonigo de analizo de infinitivaj frazpartoj.
 • Analizo de vorteto: unuj en rolo de pronomo.
 • aliaj malgrandaj korektoj

Aliaj ŝanĝoj

 • Gramatika korektado estis iomete plibonigita.
 • Nova analizilo de ligilojn en vikipedio inter artikoloj. Menuo: Lingvistiko->Vikipedio
 • Du novaj lingvistikaj analizoj: “Nekonataj tradukoj” kaj “Gramatikaj eraroj”
 • Retestado de frazo ĉe gramatika korektilo

Korektitaj Eraroj

 • Misfunkcio de XML-Korektilo
 • Kelkaj misfunkcioj ĉe uzado de Hunspell kiel literuma vortaro.

Mi atendas kiel kutime erar-raportojn kaj komentarojn.

W ostatnim temacie regularnie sposobiłem nową linię bazową wszystkich miesiąc. Zmiany nie są duże, lecz to jest wszakże cecha programowania w krótkich krokach. W tej lini bazowej przede wszystkim ulepszyłem tłumaczenie polskie. Za pomocą wikipedi i liczne tłumaczenia testowe i ręczna praca ja poszerzyły słownik polski o więcej aniżeli 1000 słowach. Usunąłem także kilka omyłek, które zostały zameldowane przez użytkowników. Podziękowanie do każdego, który raportował omyłki.

Tłumaczenie polskie

 • Słownikiem części zdania jest przetłumaczeni kilka idiomów: krok po kroku, czy nie, przed tym jak, …
 • “coraz szybszy ” - > “coraz szybszy”
 • “jeden po drugim” - > “jeden po drugim”
 • “jedni” - > “{jedni}”
 • {durativa} aspekt przy {infitivaj} częściach zdania czasowniki: zacząć, zakończyć
 • ulepszenie tłumaczenia słów z kreską ({ekz}: sprzedaż książki).
 • poszerzenie esperanto esperanto słownik i automatyczne słowotwórstwo polskie i odwrotne esperanckie słowotwórstwo.

Syntaktyczny {Anlizo}

 • Ulepszenie analizy części zdania bezokolicznikowych.
 • Analiza słówka: jedni w roli zaimka.
 • inne małe korekty

Inne zmiany

 • Gramatyczna korektura została troszeczkę ulepszona.
 • Nowy analizator od łączników w wikipedi pomiędzy artykułami. Jadłospis: językoznawstwo > Wikipedia
 • Dwie nowe lingwistyczne analizy: “Nieznane tłumaczenia” i “Gramatyczne omyłki”
 • {Retestado} zdania przy gramatycznym {korektilo}

Poprawione Omyłki

 • Niepowodzenie {XML-Korektilo}
 • Kilka niepowodzeń przy użyciu Hunspell jak {literuma} słownik.

Czekam jak zazwyczaj na błędny sprawozdania i komentarze.

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de