Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Esperantilo 0.94

Esperantilo 0.94

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

Ankaŭ en julio aperas nova eldono de programo Esperantilo. La novaĵo en tiu eldono estas la rapida vortara listo apud la redaktila fenestro. Jam dum tipado la vortaro montras samtempe eblajn tradukojn. Tiun vortaron instigis al mi Eckchard Stoll, kiu estas kreinto de programo Ecoso. Tiu programo enhavas tian vortaron. Mi ankaŭ forigis unu eraron ĉe tradukado. Dum la unua tradukado ĉiam aperis la erara fenestro.

Aliaj ŝanĝoj:

 • Mi refreŝigis la tradukon de uzula interfaco por ĉiuj lingvoj (pola, germana, angla).
 • Mi korektis kelkajn erarojn en tekstoj de programo.
 • Esperantilo nun povas ĉe tradukado de nomoj uzi polajn regulojn de fleksio.
  Do frazo “Mi parolas pri Artur Trzewik.” rezultas nun “Mówię o Arturze Trzewiku.”.
 • Oni povas raporti erarojn direkte de programo per interreto.
 • Kelkaj aliaj plibonigoj de sintaksa analizo kaj tradukado al pola lingvo.
 • Pola vortaro estis plivastigita je kelkcent novaj vortoj.

Także w lipcu pojawia się nowa linia bazowa programu Esperantilo. Nowina w tej lini bazowej jest szybkim {vortara} spisem obok {redaktila} okna. Już w czasie {tipado} słownik pokazuje jednocześnie możliwe tłumaczenia. Ten słownik zachęcał do mnie Eckchard Stoll, którym jest twórca programu {Ecoso}. Ten program mieści taki słownik. Także usunąłem jedną omyłkę przy tłumaczeniu. W czasie pierwszego tłumaczenia zawsze pojawiało się błędne okno.

Inne zmiany:

 • Odświerzyłem tłumaczenie użytkowniczego interfejsu dla wszystkich języki (polski, niemiecki, angielski).
 • Poprawiałem kilka omyłek w tekstach programu.
 • Esperantilo teraz może przy tłumaczeniu nazw użytkować prawidła polskie fleksji.
  Więc zdanie “Mi parolas pri Artur Trzewik.” wynika teraz “Mówię o Arturze Trzewiku.”.
 • Można raportować omyłki w kierunku od programu siecią globalną.
 • Kilka innych ulepszeń syntaktycznej analizy i tłumaczenia do języka polskiego.
 • Słownik polski został poszerzony o kilkaset nowych słowach.

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de