Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Nowa wersja języka programowania Tcl 8.5

Nova versio de programlingvo Tcl 8.5

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

Post 4 jaroj de laboro estis pretigita la nova version de lingvo Tcl. La programado de Esperantilo bazas sur tiu programa lingvo, kvankam la uzata programa lingvo estas la objektema plivastigo XOTcl. La nova Tcl enhavas kelkajn novajn kapablojn kaj estas pli rapida. Do ankaŭ Esperantilo povos profiti de tiu nova eldono.
La testas eldonoj de Tcl8.5 jam delonge ekzistis, sed mi ĝis nun ne provis ilin kun Esperantilo.
Esperantilo estas programita helpe de diversaj fremdaj moduloj kaj plivastigoj (angle: extensions). Tial la renovigo de tute programa medio ne estas facila.
Mi devis denove kompili kelkajn modulojn (XOTcl, mysqltcl, mk4tcl, sqlite, tdom, …)
Mi faris jam kelkajn testojn. Bedaŭrinde mi ne povus ruli Esperantilio sur Tcl8.5 sen kelkajn adaptojn.
Tamen mi planas uzi la novan eldonon en sekva tempo.
Por uzanto de Linukso la ŝanĝo estos videbla okulfrape. La nova Tcl (Tk) povas uzi specialajn formojn de literoj, kiu aspektas multe pli bone ol la malnova eldono (Legu pri Font Anty-Aliasing.

Esperantilo sur Linukso kun Tcl8.5

Mi volas fari ankoraŭ multajn testojn antaŭ mi eldonos Esperantilo surbaze de Tcl8.5.
Mi volas testi, ĉu vere la programo iĝis pli rapida helpe de Tcl8.5.

Po 4 latach pracy zostało zgotowany nową wersję języka Tcl. Programowanie Esperantilo bazuje na tym języku programowym, aczkolwiek użytkowany język programowy jest obiektowym poszerzeniem {XOTcl}. Nowy Tcl mieści kilka nowych umiejętności i jest szybszy. Więc także Esperantilo będzie mogło zyskiwać od tego nowego wydania.
Testują wydania od {Tcl8}.5 już od dawna istniało, lecz do teraz nie próbowałem ich z Esperantilo.
Esperantilo jest wcześniej programowane za pomocą rozmaitych obcych modułów i poszerzeń (z angielskiego: {extensions}). Dlatego odnowa całkiem programowego środowiska nie jest łatwa.
Musiałem od nowa zestawiać kilka modułów ({XOTcl}, {mysqltcl}, {mk4tcl}, {sqlite}, {tdom}, …)
Ja zrobiłem już kilka testów. Niestety nie mógłbym toczyć {Esperantilio} na {Tcl8}.5 bez kilka zastosowań.
Jednak planuję użytkować nowe wydanie w kolejnym czasie.
Dla użytkownika Linuksu zmiana będzie widoczna {okulfrape}. Nowy Tcl (Tk) może użytkować specjalne kondycje liter, która wygląda o wiele lepiej aniżeli stare wydanie (Powina czytać o Font {Anty-Aliasing}.

Esperantilo sur Linukso kun Tcl8.5

Chcę zrobić jeszcze liczne testy przede mną będę wydawać Esperantilo na bazie od {Tcl8}.5.
Chcę testować, czy naprawdę program stał się szybszy za pomocą od {Tcl8}.5.

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de