Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Jak komputer tłumaczy?

Kiel komputilo tradukas?

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

Mi necesis preskaŭ unu jaron por lerni la bazon pri komputila lingvistiko. Mia unua libro estas “Computerlinguistik und Sprachtechnologie. Eine Einführung” de “Kai-Uwe Carstensen, Christian Ebert, Cornelia Endriss, Susanne Jekat, Ralf Klabunde”. Kvankam la libro havas 650 paĝojn mi rapide rimarkis, ke ĝi nur tuŝas temojn, kiuj min interesis. Poste mi ofte traserĉis la reton je informoj pri komputila lingvistiko. Oni nur tre malfacile trovas ion, kiu ne nur tuŝas la temon. Tre helpa estis por mi la Internet Grammar of English, kiu tre klare kaj sisteme priskribas la sintaksan analizon. Pri teknikaj eroj mi plej profunde legis en dokumentaro de sistemo Natural Language Toolkit.

Nun mi decidis ne plu aktive disvolvi la programon, sed nur forigi la erarojn kaj dokumenti la sistemon. Restas ankaŭ kelkaj funkcioj, kiujn mi volas programi, sed en tute la sistemo ne ŝanĝiĝos. Unue mi decidis prepari mallongan prezenton, kiu povus komprenigi ankaŭ al ne programistoj, kiel Esperantilo tradukas. Mi preparas nun la teknikajn priskribojn de programo kaj enmetas komentojn en la fontoprogramo.

Mi preparis la prezenton per programo “Impress” de OpenOffice. Mi provis uzi multajn bildojn, kaj prezenti la bazan teknikon de programo.

Byłem potrzebny nieomal jeden rok aby uczyć się bazy o językoznawstwie komputerowym. Moja pierwsza książka jest “Computerlinguistik {und} {Sprachtechnologie}. Eine Einführung” od “{Kai-Uwe} Carstensen, Christia Ebert, Cornelia Endriss, Susanne Jekat, Ralf Klabunde”. Aczkolwiek książka ma 650 stron, szybko zauważyłem, że ono jedynie dotyka tematy, które mnie zaciekawiały. Potem często przeszukałem sieć o informacjach o językoznawstwie komputerowym. Jedynie bardzo trudno znajduje się coś, które nie jedynie dotyka temat. Bardzo posiłkowy był dla mnie Internet Grammar {of} English, który bardzo jasno i systematycznie opisuje syntaktyczną analizę. O technicznych odrobinach najgłębiej czytałem w dokumentacji systemu Naturala Language Toolkit.

Teraz decydowałem więcej nie aktywnie rozwijać program, lecz jedynie usunąć omyłki i wykazać system. Zostają także kilka czynności, które chcę programować, lecz w całkiem system nie będzie zmieniać się. Po pierwsze decydowałem sposobić krótkie przedstawienie, które mogłoby {komprenigi} także do nie programistów, jak Esperantilo tłumaczy. Sposobię teraz techniczne opisy programu i wstawiam komentarze w {fontoprogramo}.

Sposobiłem przedstawienie programem “Impress” od {OpenOffice}. Próbowałem użytkować liczne wizerunki, i prezentować kluczową technikę programu.

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de